Bez kategorii

IV Myślenickie Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach

Centrum Aktywizacji Zawodowej

WWW.praca.myslenice.pl

32-400 Myślenice , ul. Drogowców 2

>tel. 372-96-00, fax 272-35-01;   e-mail: krmy@praca.gov.pl
pup.myslenice@praca.myslenice.pl

 

Informacja o IV Myślenickich Targach Pracy

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach odbędą się IV Myślenickie Targi Pracy.

(więcej…)

INFORMACJE – USTAWA „ZA ŻYCIEM”

W załączeniu informacja dotycząca wsparcia dla kobiet w ciąży oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej lub kobiet rodzących dziecko, u którego zdiagnozowano w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

INFORMACJA

!!!!! INFORMACJA!!!!!

 

Osoby i rodziny korzystające w 2017 r. z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Raciechowicach w formie:

– zasiłku stałego i okresowego

– zasiłku celowego

– posiłków dla dzieci w przedszkolu lub szkole

oraz wszystkie osoby, które do 08.03.2017 r. złożyły wniosek o pomoc w formie żywności
w tut. Ośrodku  – proszone są o zgłoszenie się po odbiór żywności:

w dniu 15 marca 2017 r. (środa)

w godz. od 11.00 do 14.00

w Spółdzielni „GRODZISKO” w Raciechowicach

 

Kierownik GOPS w Raciechowicach

                                                                                      Barbara Romanczyk

 

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numer  tel. 12 37 25 242.

Seniorzy w akcji

2017-03_seniorzy_w_akcji_baner

Wiele osób dopiero po przejściu na emeryturę ma czas, aby rozwijać swoje pasje, realizować marzenia i chowane do szuflady pomysły. Zmienia się rola seniorów – mogą być oni liderami, twórcami działań, a nie tylko odbiorcami usług do nich kierowanych.

Towarzystwo “ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności szuka aktywnych osób 60+, które chcą  połączyć rozwijanie własnych pasji i zainteresowań z działaniem na rzecz innych. Do udziału w programie zapraszane są także osoby do 35 r. życia, które chcą wspierać działania międzypokoleniowe i angażować się w rozwiązywanie lokalnych problemów, takich jak np. samotność seniorów, brak przestrzeni do spotkań dla mieszkańców, brak ciekawej oferty zajęć dla dzieci czy niewielkie zainteresowanie lokalną historią.

Seniorzy w akcji (inkubator + dotacje) to ogólnopolski konkurs realizowany od 2008 roku ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Do tej pory zrealizowano 300 działań społeczno-kulturalnych w całej Polsce, w których udział wzięło ponad 10 000 osób.

Realizatorzy projektów wezmą udział w kreatywnych warsztatach i otrzymają dotację w wysokości do 12 tys. zł.

 

Nabór do konkursu trwa do 20 marca 2017 r.

Więcej informacji: www.seniorzywakcji.pl

 

2017-03_seniorzy_w_akcji_ulotka

2017-03_seniorzy_w_akcji_gis2017-03_seniorzy_w_akcji_logo

INFORMACJA

INFORMACJA

 

Mieszkańcy Gminy Raciechowice zainteresowani uzyskaniem wsparcia w formie żywności z Banku Żywności, którzy obecnie nie korzystają
z żadnej formy pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach (to znaczy nie korzystają z pomocy finansowej ani z posiłków dla dzieci w szkole lub przedszkolu) powinni się zgłosić do tut. Ośrodka w celu  uzyskania skierowania uprawniającego odbiór żywności.

PODWYŻSZENIU uległo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

– dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1268 zł

– dla  osoby w rodzinie 1028

co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (dotychczasowe kryteria wynosiły: dla osoby samotnej 951 zł, dla osoby w rodzinie771 zł).

W celu uzyskania skierowania należy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach do  8 marca 2017 r. w godz. od 8.00 do 14.00 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość osiągniętych dochodów netto za miesiąc poprzedni tj. zgłoszenie w lutym dochody za styczeń, zgłoszenie w marcu dochody za luty.

 

Pierwsza dostawa żywności planowana jest na marzec 2017 r. Dystrybucją żywności dla Gminy Raciechowice zajmuje się Bank Żywności
w Krakowie, wydawaniem żywności na terenie naszej gminy będzie zajmować się Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Smaku”.

 

Ponadto informujemy, że osoby i rodziny korzystające obecnie z pomocy GOPS w Raciechowicach i spełniające kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w formie żywności – zostaną zgłoszone do Banku Żywności przez GOPS w Raciechowicach i będą mogły ją odebrać podczas najbliższej dostawy żywności.

 

Informacje o dokładnym terminie i miejscu odbioru żywności można uzyskać w GOPS Raciechowice – tel. 12 37 25 210, 12 37 25 242 oraz na stronie internetowej: https://gopsraciechowice.pl/ oraz http://raciechowice.pl/

 

 

                                                                                                                                 Kierownik GOPS w Raciechowicach

                                                                                                                                 Barbara Romanczyk

2017-02_pomoc_zywnosciowa

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Asystent rodziny

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach (ogłoszenie z dn. 1.02.2017 r.) wybrana została

 

Kinga Rozmarynowska, zam. Zegartowice.

 

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystent rodziny.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Kinga Rozmarynowska wykazała się podstawową znajomością przepisów prawa z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

Kierownik GOPS w Raciechowicach

                                                                                                      /-/ Barbara Romanczyk

Raciechowice, dnia 23 lutego 2017 r.

LISTA KANDYDATÓW

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO

 

Asystent rodziny

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

  1. Agnieszka Podmokła, zam. Trzemeśnia
  2. Kinga Rozmarynowska, zam. Zegartowice

 

O  terminie przeprowadzenia ostatecznej procedury naboru kandydaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.

 

Raciechowice, dnia 22 lutego 2017 r.

Kierownik GOPS w Raciechowicach

                                                                                         /-/ Barbara Romanczyk