Kontakt

ADRES:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

32 – 415 Raciechowice 277

e-mail: gops@raciechowice.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): /raciechowicegops/skrytka

 


 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach:

 mgr inż. Anna Róg

tel. 12 37-25-211

fax. 12 37-25-200

e-mail: anna.rog@raciechowice.pl

 


PRACOWNICY:

mgr Marzena Daniel – główna księgowa

tel. 12 37-25-233

e-mail: marzena.daniel@raciechowice.pl

 


mgr Beata Krupińska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

tel. 12 37-25-241

e-mail: beata.krupinska@raciechowice.pl

 


Elżbieta Pazdur – specjalista pracy socjalnej

Rejon pracy: Czasław, Kawec, Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń, Żerosławice

tel. 12 37-25-243

e-mail: elzbieta.pazdur@raciechowice.pl

 


mgr Grażyna Szczygieł – specjalista pracy socjalnej

Rejon pracy: Komorniki, Poznachowice Górne, Raciechowice

tel. 12 37-25-242

e-mail: grazyna.szczygiel@raciechowice.pl

 


mgr Kinga Rozmarynowska – pracownik socjalny

Rejon pracy: Bojańczyce, Dąbie, Gruszów, Krzesławice, Sawa, Zegartowice

tel. 12 37-25-206

e-mail: kinga.rozmarynowska@raciechowice.pl