Kontakt

ADRES:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

32 – 415 Raciechowice 277

e-mail: gops@raciechowice.pl

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach:

Barbara Romanczyk

tel. 12 37-25-211

fax. 12 37-25-200

e-mail: barbara.romanczyk@raciechowice.pl

 


PRACOWNICY:

mgr Marzena Daniel – główna księgowa

tel. 12 37-25-233

e-mail: marzena.daniel@raciechowice.pl

 


mgr Beata Krupińska – referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

tel. 12 37-25-241

e-mail: beata.krupinska@raciechowice.pl

 

mgr Marta Matuszyk – referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

tel. 12 37-25-210

e-mail: marta.matuszyk@raciechowice.pl


Elżbieta Pazdur – specjalista pracy socjalnej

Rejon pracy: Czasław, Kawec, Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń, Żerosławice

tel. 12 37-25-243

e-mail: elzbieta.pazdur@raciechowice.pl

 


mgr Grażyna Szczygieł – specjalista pracy socjalnej

Rejon pracy: Komorniki, Poznachowice Górne, Raciechowice

tel. 12 37-25-242

e-mail: grazyna.szczygiel@raciechowice.pl

 


Weronika Targosz – specjalista pracy socjalnej

Rejon pracy: Bojańczyce, Dąbie, Gruszów, Krzesławice, Sawa, Zegartowice

tel. 12 37-25-206

e-mail: weronika.targosz@raciechowice.pl

 


Asystent rodziny – Izabela Ptak
tel. 12 37-25-211