Wypłata zasiłków celowych – klęska żywiołowa, zdarzenie losowe

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w związku z wystąpieniem zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej w 2020 r.

Wojewoda Małopolski przyznał w 2020 r. Gminie Raciechowice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 241 887,00 zł przeznaczoną na zadanie 13.1.2.1- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys., wypłatę zasiłków celowych na remont budynków mieszkalnych do 20 tys. i 200 tys. dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (powódź), które miały miejsce w Gminie z 20/21 czerwca 2020 r.