Program „Wspieraj Seniora”

Program „Wspieraj Seniora” – dofinansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Program zakłada wsparcie finansowe gmin z zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegające w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej  potrzeby. W tym  artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu. 

Gmina Raciechowice w 2021 r. otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 8 613,00 zł.