ASYSTENT RODZINY – 2021

PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Raciechowice środki finansowe  z Funduszu Pracy  na dofinansowanie w wysokości 500,00 zł do wynagrodzenia  dla asystentów rodziny na rok 2021.

Celem dofinansowania jest pomoc  w realizacji zadań wykonywanych  przez asystentów  rodziny, w tym również  realizacji przez asystenta rodziny  wsparcia, o  którym mowa  w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet  w ciąży i rodzin „Za życiem”.

DOFINANSOWANIE   500,00  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ   625,00  zł