Wsparcie realizacji usług opiekuńczych w 2019 r.

https://gopsraciechowice.pl/wp-content/uploads/2021/08/obraz-1.png

Dotacja z budżetu państwa na wsparcie realizacji usług opiekuńczych w 2019 r.

Wojewoda Małopolski przyznał w 2019 r. Gminie Raciechowice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 71 133,00zł przeznaczoną na zadanie 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej , w obszarze, poprzez rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – zwiększenie realizacji zadania poprzez wzrost liczby realizowanych godzin usług, w tym objęcie pomocą nowych osób, dzięki zwiększeniu zatrudnienia opiekunek. Środki własne gminy przeznaczone na ten cel to 17783,00 zł. Całkowity koszt  zadania wyniósł 88 916,00 zł.