Dodatki dla pracowników socjalnych

https://gopsraciechowice.pl/wp-content/uploads/2021/08/obraz-1.png

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w 2020 r.

Wojewoda Małopolski przyznał w 2020 r. Gminie Raciechowice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 8 101,95 zł przeznaczoną na zadanie 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art.12 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Środki własne gminy przeznaczone na ten cel to 2 025,41 zł. Całkowity koszt  zadania wyniósł 10 127,36 zł.

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w 2019 r.

Wojewoda Małopolski przyznał w 2019 r. Gminie Raciechowice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7 946,99  przeznaczoną na zadanie 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art.12 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Środki własne gminy przeznaczone na ten cel to 1986,75 zł. Całkowity koszt  zadania wyniósł 9 933,74 zł.