Wnioski do pobrania

STYPENDIUM

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2019-2020

katalog_wydatkow

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 

Wniosek o 500+ SW-1

Załącznik do wniosku o 500+SW-1Z

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

 

Wniosek – zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Załącznik do wniosku – zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną o pozostawaniu pod opieką nie później niż od 10 tygodnia ciąży

Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia

Oświadczenie – dochody nieopodatkowane

Zaświadczenie pracodawcy do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy

Oświadczenie – urlop wychowawczy

Oświadczenie o korzystaniu z instytucji całodobowego utrzymania

Oświadczenie – gospodarstwo rolne

 

 

Wniosek – zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek – specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek – świadczenie pielęgnacyjne

 

Wniosek – jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka

Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną o pozostawaniu pod opieką nie później niż od 10 tygodnia ciąży

 

Wniosek – świadczenie rodzicielskie

Wniosek – ustawa Za życiem

 

Wniosek – fundusz alimentacyjny -FA – 1

Załącznik do wniosku -fundusz alimentacyjny FA – Z

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów sporządzane przez komornika

Oświadczenie o bezskuteczności alimentów

Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji FA

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych – ZFA -03

Oświadczenie – gospodarstwo rolne

 

Leave a Comment