Author Archive: redaktor

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

W ramach Programu dla Seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy:

  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe
  • mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

zostaną zakupione tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia zdrowia lub życia za pomocą przycisku nastąpi połączenie z gotową do interwencji centralą.

Dyspozytor (ratownik medyczny) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi.
W zależności od sytuacji może poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia wskazanego przez seniora (rodzinę, opiekuna, sąsiada), wezwać służby ratunkowe czy poprosić o interwencje pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do osobistego kontaktu z pracownikami w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciechowicach, lub telefonicznie nr te. 12 37-25-211.

Liczba opasek ograniczona

Obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

KOLEJNA WYPŁATA DODATKU OSŁONOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. nastąpi wypłata dodatku osłonowego (drugiej raty dla wniosków złożonych w styczniu 2022 r.) oraz wypłata dodatku osłonowego dla części rozpatrzonych wniosków złożonych w lutym 2022 r – zarówno na konta bankowe jak i w formie wypłaty pieniężnej w kasie Banku Spółdzielczego w Raciechowicach.

Osoby, które nie wskazały we wniosku rachunku bankowego na który ma być przekazane świadczenie, proszone są o odbiór świadczeń w Banku Spółdzielczym w Raciechowicach w dniu 25 kwietnia 2022r.

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim Pokoju.

Tego na świecie, tego w rodzinach, tego w sercach.

Życzymy zdrowia i nadziei na lepsze jutro. Błogosławionej Wielkanocy.

życzą

Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach

INFORMACJA – WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PRZED ŚWIĘTAMI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowice informuje:

1. Świadczenia z pomocy społecznej przypadające do wypłaty na dzień 20 kwietnia 2022r. zostaną wypłacone w dniu 14 kwietnia 2022r.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze (Program „Rodzina 500+”) przypadające do wypłaty na dzień 25 kwietnia 2022r. zostaną wypłacone w dniu 14 kwietnia 2022r.

WYPŁATA DODATKU OSŁONOWEGO – 31 MARCA 2022 ROKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. nastąpi wypłata dodatku osłonowego (pierwszej raty dla wniosków złożonych w styczniu 2022 r.) zarówno na konta bankowe jak i w formie wypłaty pieniężnej w kasie Banku Spółdzielczego w Raciechowicach.

Osoby, które nie wskazały we wniosku rachunku bankowego na który ma być przekazane świadczenie, proszone są o odbiór świadczeń w Banku Spółdzielczym w Raciechowicach w dniu 31 marca 2022r.

ŚWIADCZENIE 300 ZŁOTYCH DLA OBYWATELI UKRAINY

ŚWIADCZENIE 300 ZŁOTYCH DLA OBYWATELI UKRAINY:

Osoby uprawnione do otrzymania:

1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,

2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

– imię (imiona) i nazwisko

– datę urodzenia

– obywatelstwo

– płeć

– aktualny adres pobytu na terenie Gminy Raciechowice.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

– dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

– informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

– numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

– numer telefonu polskiego operatora

– adres poczty elektronicznej

– numer polskiego konta bankowego

Виплата 300 злотих для громадян України

Особи, які мають право на отримання:

1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,

2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім’єю прибув на територію Республіки Польща у зв’язку з цими бойовими діями,

3. дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,

4. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

1. в’їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,

2. занесені до реєстру PESEL.

З. аяву на виплату цієї допомоги можна подати до центру соціального захисту у Raciechowice, (GOPS) з 8.00 до 14.00.

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

– ім’я (імена) та прізвище

– дата народження

– громадянство

– стать

– поточна адреса перебування у Raciechowice.

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

– документ, що є підставою для перетину кордону – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)

– інформація про дату в’їзду на територію Польщі

– номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

– номер телефону польського оператора

– адреса електронної пошти

– номер польського банківського рахунку

Załączniki:

ZBIÓRKA CHARYTATYWNA – Ukraina

Wójt Gminy Raciechowice we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ogłasza zbiórkę środków opatrunkowych, środków higieny osobistej, koców i śpiworów.

Zbiórka odbywa się od 28.02.2022 (poniedziałku) do 03.03.2022 (czwartku)

Kontakt do koordynatora zbiórki:

Andrzej Kobiałka – kom. 603 370 755

Miejsce zbiórki:

• Sala PUK (dawne RSP) Raciechowice 197 – od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 – 10.00 oraz 13.00- 15.00;

Prosimy w szczególności o :

• artykuły higieny osobistej: chusteczki nawilżające, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, pastę i szczoteczki do zębów, mydło, środki higieny osobistej, pampersy dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji dzieci, ręczniki bawełniane,

• koce, śpiwory, karimaty,

• artykuły opatrunkowe: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy, opaski, bandaże, rękawiczki jednorazowe, opaski uciskowe,

• wodę w małych i dużych butelkach, dania gotowe w słoikach, dania w słoiczku dla dzieci.

Prosimy o dostarczenie tylko wyżej wymienionych rzeczy.

Uwaga przyjmujemy tylko nowe rzeczy!!!