Stop przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wójt Gminy zaprasza mieszkańców do:

PUNKTU  KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO

W punkcie można zasięgnąć porad psychologa oraz terapeuty uzależnień.

 
Wszystkie konsultacje i porady w punkcie udzielane są nieodpłatnie.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje:
– osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających,
– osoby współuzależnione,
– osoby doznające przemocy w rodzinie,
– osoby w trudnej sytuacji życiowej szukające pomocy.

 

Dyżury psychologa będą pełnione 3 raz w miesiącu w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym  (w biurze znajdującym się przy wejściu do Biblioteki Publicznej, Raciechowice 140) oraz Placówkach Szkolnych w Krzesławicach, Gruszowie, Czasławiu i Raciechowicach wg. załączonego harmonogramu.

Dyżur terapeuty uzależnień – 1 raz w miesiącu ( czwarty czwartek miesiąca) przez 4 godziny w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym  (w biurze znajdującym się przy wejściu do Biblioteki Publicznej, Raciechowice 140)

Harmonogram oraz więcej informacji w załącznikach.

 

Pracownicy socjalni przyjmują codziennie (od poniedziałku do piątku) – w godz. od 8.00 – 11.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

TELEFON ZAUFANIA 12 37 25 243

czynny w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach

 

KONTAKT:

Raciechowice 277, siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 12 37 25 243,

oraz

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pani Lidia Ścibor Tel.12 37 25 204

 

ZAŁĄCZNIKI:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW:

PORADNIK DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ