Stop przemocy domowej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wójt Gminy zaprasza mieszkańców do:

PUNKTU  KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO

W punkcie można zasięgnąć porad psychologa oraz terapeuty uzależnień.

Wszystkie konsultacje i porady w punkcie udzielane są nieodpłatnie.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje:
– osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających,
– osoby współuzależnione,
– osoby doznające przemocy domowej,
– osoby w trudnej sytuacji życiowej szukające pomocy.

Dyżury psychologa będą pełnione 3 -4 raz w miesiącu w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym (w biurze znajdującym się przy wejściu do Biblioteki Publicznej, Raciechowice 140) wg. załączonego harmonogramu.

Dyżur terapeuty uzależnień – w celu uzyskania informacji na temat harmonogramu pracy prosimy o kontakt  z Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Pani Marta Matuszyk Tel.12 37 25 204

poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów psychologa (stan na dzień 02.01.2024 r.)

2024 – HARMONOGRAM DYŻURÓW PSYCHOLOGA W PUNKCIE KONSULTACYJNYM

Pracownicy socjalni przyjmują codziennie (od poniedziałku do piątku) – w godz. od 8.00 – 11.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

TELEFON ZAUFANIA 12 37 25 243

czynny w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach

KONTAKT:

Raciechowice 277, siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 12 37 25 243,

oraz

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Pani Marta Matuszyk Tel.12 37 25 204

ZAŁĄCZNIKI:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Wykaz instytucji udzielających pomocy i wsparcia osobom uwikłanym w przemoc domową:

PORADNIK DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ