Stop przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach  realizuje zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny

Oferta Punktu skierowana jest do mieszkańców Gminy Raciechowice, którzy borykają się z problemami uzależnienia i przemocy w rodzinie.

W punkcie można zasięgnąć porady psychologa i pracowników socjalnych.

Wszystkie konsultacje i porady w Punkcie udzielane są nieodpłatnie.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje:
– osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających,
– osoby współuzależnione,
– osoby doznające przemocy w rodzinie,
– osoby w trudnej sytuacji życiowej szukające pomocy.

Bezpłatne konsultacje udzielane będą również dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom w placówkach oświatowych.

Dyżury psychologa będą pełnione 1 raz w miesiącu po 2 godziny w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym  przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (w biurze znajdującym się przy wejściu do Biblioteki Publicznej) oraz Placówkach Szkolnych w Krzesławicach, Gruszowie i Raciechowicach.

Pracownicy socjalni przyjmują codziennie (od poniedziałku do piątku) – w godz. od 8.00 – 11.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

TELEFON ZAUFANIA 12 37 25 243

czynny w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach

KONTAKT:

Raciechowice 277, siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 12 37 25 243,

oraz

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pani Lidia Ścibor Tel.12 37 25 246

Poniżej zamieszczamy harmonogram dyżurów psychologa ( w szczególnych okolicznościach harmonogram może ulec zmianie o czym będziemy informować na bieżąco).

UWAGA ZMIANA:

W związku z licznymi prośbami mieszkańców wydłużamy dyżur psychologa w punkcie konsultacyjno – informacyjnym w Raciechowicach.

Wyjątkowo w miesiącu marcu dyżur dnia 01.03.2021 w godzinach 15.00 – 17.00

Od kwietnia punkt konsultacyjny czynny wg harmonogramu w godzinach od 14.00 – 18.00

Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciechowicach bezpośrednio w  pokój nr 6 na parterze budynku Urzędu lub telefonicznie pod numerem telefonu (12 37 25 246 Lidia Ścibor).
Zapisu na wizytę u psychologa można też dokonać w trakcie dyżurów.

harmonogram 2021 – po zmianach

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

zespół interdyscyplinarny wykaz

PORADNIK DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ