Sprawozdanie – edycja 2021

Od 10 lipca 2021 r. trwa II edycja projektu „ Akademia Mądrego Rodzica” skierowana głównie do rodzin wieloproblemowych z dziećmi objętych wparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach. Założeniem była cykliczność spotkań. Spotkania odbywały się w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Gruszą” w Gruszowie.

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnienie więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami oraz rodzeństwem, nabycie umiejętności społecznych w grupie rówieśniczej przez najmłodszych, podwyższenie wiedzy z zakresu prawidłowego wydatkowania świadczenia wychowawczego 500+ oraz z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, spadkowego, zabezpieczenia społecznego, przemocy w rodzinie, edukację zdrowotną rodzin oraz skutki braku przestrzegania higieny, motywowanie do poprawy stylu życia, nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

W ramach projektu zaplanowano realizację poniższych zajęć:

1. Szkoła dla rodziców

– zajęcia grupowe z psychologiem odbywały się 10, 17, 31 lipca oraz 7 sierpnia 2021 r. Przewidziano 20 godzin na spotkania i warsztaty grupowe oraz 22 godziny na spotkania indywidualne w zależności od potrzeb rodziny/jednostki, które odbywają się od 10 lipca 2021 do 10 sierpnia 2021 na umówione terminy w siedzibie Ośrodka.

Odbyły się 4 spotkania grupowe, których głównym celem było pozyskanie przez rodziców umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrych kontaktów i relacji z dzieckiem, a w szczególności jak radzić sobie  z zachowaniami problemowymi dzieci i młodzieży, jak budować poprawne relacje rodzic – dziecko, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty na linii rodzic – dziecko, jak rozwiązywać konflikty na tle rywalizacyjnym między rodzeństwem oraz jak modelować nieodpowiednie zachowania dziecka, rozpoznawać jego problemy w szkole oraz budować i podtrzymywać pozytywne postawy rodzicielskie.

Realizator usług: psycholog

– spotkanie z pracownikami GOPS – 2 spotkania odbyły się 17 i 24 lipca 2021 r.,

Głównym celem spotkań było uświadomienie rodzicom jak należy w sposób prawidłowy wydatkować świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, poradnictwo w zakresie świadczeń z pomocy społecznej oraz innych m.in. w zakresie ubiegania się o ustalenie stopnia niepełnosprawności, Karty Dużej Rodziny, Bona Turystycznego.

Realizator usług: pracownicy GOPS (pracownik socjalny, pracownik świadczeń rodzinnych)

– spotkanie z dietetykiem – odbyło się 10 lipca 2021 r.

Celem przewodnim wykładu było zwrócenie uwagi na prawidłowe odżywianie, zdrowy styl życia oraz dietę dostosowaną dla dzieci w wieku szkolnym, zwrócenie uwagi jak ważne jest łączenie elementów zdrowego odżywiania z uprawianiem sportu.

Realizator usług: dietetyk

spotkanie z pielęgniarką – odbyło się 31 lipca 2021 r.

Głównym celem wykładu było uświadomienie jakie są korzyści szczepień dzieci oraz konsekwencje ich braku, rozmowa dotycząca chorób zakaźnych i pasożytów u dzieci, zasad higieny i postępowania w przypadkach występowania wszawicy i świerzbu.

Realizator usług: pielęgniarka

– spotkanie z prawnikiem – odbyło się w dniu 17 lipca 2021 r.

Głównym celem spotkania było przekazanie wiedzy z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, spadkowego, zabezpieczenia społecznego, przemocy w rodzinie, tematów najbardziej nurtujących osoby biorące udział w spotkaniu. Uczestnicy mogli skorzystać też z indywidualnych rozmów.

Realizator usług- radca prawny

W ramach II edycji projektu pt. Akademia Mądrego Rodzica” w warsztatach „Szkoła dla rodziców” swoje kompetencje wychowawcze w kameralnej i przyjaznej atmosferze podnosiło 10 uczestników.

2.Warsztaty wzmacniające więzi rodzicielskie (wspólnie rodzic z dzieckiem)

Zajęcia edukacyjno – warsztatowe ( m.in. wspólne czytanie książek, kreatywne zabawy plastyczne) – spotkania odbyły 10 i 24 lipca 2021 r.,

Realizator usług: socjoterapeuta

Zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz fitness dla rodziców i dzieci – odbyły się 2 spotkania 24 i 31 lipca 2021 r.

Głównym celem było uświadomienie rodzicom i dziecku, że zabawa jest cenną formą spędzania czasu wolnego, zabawa jako istotny element rozwoju dziecka oraz czas budowania więzi między dzieckiem a rodzicem. Ćwiczenia kształtujące w parach – wspólny czas rodzica z dzieckiem na każda pogodę, kreatywne zabawy z balonami, ćwiczenia oddechowe jako narzędzie rozwoju aparatu mowy, sposób na dotlenienie organizmu oraz profilaktyka chorób układu oddechowego. Taniec integracyjny jako element dobrej zabawy, taniec jako wypowiedź emocjonalna, spontaniczny ruch do muzyki jako forma ekspresji ruchowej dzieci oraz sposób na kształtowanie koordynacji ruchowej, kreatywności i estetyki ruchu.

Realizator usług: menadżer sportu – instruktor

Zajęcia kulinarne – odbyły się 2 spotkania

Przewodnim celem spotkań było wdrażanie do przestrzegania zasad higieny w kuchni, zapoznanie z zasadami zdrowego doboru produktów żywieniowych w codziennej diecie, rozwijanie umiejętności kulinarnych, nabycie umiejętność tworzenia zbilansowanych posiłków oraz robienia zdrowych zakupów. W dniach17 lipca2021r. rodzice wspólnie z dziećmi przyrządzały pizzę oraz 7 sierpnia 2021 r. zorganizowano wspólne grillowanie poprzedzone wspólnym robieniem szaszłyków, sałatek, krojeniem kiełbasek, pieczeniem szarlotki oraz utrwaleniem przepisów kulinarnych.

Realizator usług: instruktor kulinarny

W ramach II edycji projektu pt. Akademia Mądrego Rodzica” w warsztatach wzmacniających więzi rodzicielskie brało udział 10 rodziców i 23 dzieci.

Podczas spotkań rodziców ze specjalistami dzieci miały zorganizowaną opiekę animatora, w dniach10,17, 24, 31 lipca oraz 7 sierpnia 2021 roku dzieci zwiedzały farmę zwierzęcą z MINI ZOO w agroturystyce „Pod Gruszą”, gdzie mogły zobaczyć i pokarmić zwierzęta gospodarskie. Mogły obserwować świnki, daniele oraz jak doi się kozy. Dzieci miały zorganizowane zabawy na placach zabaw, m.in.; „w kucanego berka”, „w chowanego”, „gąski”, „”wyścigi w workach”, rozgrywki na boisku sportowym. Dostępna była również dmuchana zjeżdżalnia gwarantująca dobrą zabawę oraz kącik zabaw idealny dla maluchów.