Wydawanie skierowań na paczki żywnościowe w ramach programu na Pomoc Żywnościową – Podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany   

z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach  informuje, że w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, rozpoczyna kwalifikację osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu FEPŻ.


Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom i rodzinom  najbardziej potrzebującym, spełniającym przynajmniej jedną z przesłanek trudnej sytuacji życiowej,   o których mowa w art. 7 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.):  ubóstwa,  sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy domowej, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,

oraz  dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

•    dla osoby samotnie gospodarującej   –  2 056,40 zł
•    dla osoby w rodzinie  –  1 590,00 zł

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach, które wydawane jest na podstawie złożonego oświadczenia o posiadanych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku: zgłoszenie w lipcu – dochody za czerwiec  2024, zgłoszenie w sierpniu  – dochody za lipiec 2024, itd.

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadany dochód  wszystkich członków rodziny bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (tj. np. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto wszystkich pełnoletnich członków rodziny, odcinek renty/emerytury za miesiąc, nakaz podatkowy za 2024r., dowód opłaty składek zdrowotnych do KRUS za ostatni kwartał, zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, itp).

Kwalifikacja i wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej prowadzona jest przez pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku, w godz.  08.00 – 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach,  32-415 Raciechowice 277.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca wydawania artykułów żywnościowych zostaną podane w późniejszym terminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w godzinach pracy tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku 8.00-15.00 tel. 12 37 25 242, 12 37 25 211, 12 37 25 206 lub 12 37 25 243.

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 34 kg (waga oraz skład paczki może ulec zmianie), w tym:
1) Artykuły warzywne i owocowe
− Groszek z marchewką 1,60 kg,
− Koncentrat pomidorowy 0,96 kg,
− Dżem truskawkowy 1,20 kg,
2) Artykuły skrobiowe
− Makaron jajeczny świderki 2,50 kg,
− Mąka pszenna 4 kg,
− Kasza jęczmienna 1,50 kg,
− Płatki owsiane 1 kg
− Herbatniki maślane 0,60 kg
− Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg,
3) Artykuły mleczne

− Mleko UHT 6 l,
− Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg
4) Artykuły mięsne
− Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
− Szynka drobiowa 1,20 kg,
− Pasztet wieprzowy 0,48 kg,
− Szprot w oleju 0,68 kg.
5) Cukier
− Cukier biały 4 kg,
6) Tłuszcze
− Olej rzepakowy 4 l.
7) Dania gotowe
− Fasolka po bretońsku 1,50 kg

Informacje szczegółowe: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023