Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (V) – Kierunek Praca – informacja