Bezpłatny projekt „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”