OGŁOSZENIE – rozpoczęcie procedury konsultowania w sprawie projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raciechowice na lata 2021-2026″

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Raciechowice informuje o rozpoczęciu procedury konsultowania w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raciechowice na lata 2021-2026″.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Raciechowice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 12 37 25 211.

Wójt Gminy
Wacław Żarski

ZAŁĄCZNIKI: