Stypendium – informacja

UWAGA!!!!!

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o zmianie sytuacji w rodzinie,

W SZCZEGÓLNOŚCI, GDY NASTĄPIŁA ZMIANA SYTUACJI DOCHODOWEJ RODZINY

– np. PODJĘCIE PRACY, itp.

WSZELKIE ZMIANY NALEŻY ZGŁOSIĆ DO GOPS

W TERMINIE DO 15.12.2020 R.

 

 

Dokumenty (oryginały) potwierdzające poniesione wydatki od 1 lipca 2020 do grudnia 2020

na cele edukacyjne – zgodnie z katalogiem wydatków (w załączeniu),

które będą podlegać refundacji  należy dostarczyć

do dnia 15 grudnia 2020 r.

W przypadku pytań można dzwonić:

12 37 25 210, 12 37 25 242

KATALOG WYDATKÓW: katalog_wydatkow rok szkolny 2020-2021

Leave a Comment