Informacja dot. zmian w zakresie obsługi stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Poniżej zamieszczamy informację dot. zmian w zakresie obsługi stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Pismo do organów właściwych zmiana zasad przyjmowania stron(1)

Leave a Comment