PRZYPOMINAMY – STYPENDIUM SOCJALNE

Dokumenty (oryginały) potwierdzające poniesione wydatki od 1 stycznia 2024 do 15 czerwca 2024 na cele edukacyjne – zgodnie z katalogiem wydatków, które będą podlegać refundacji należy dostarczyć do dnia 17 czerwca 2024 r.