Informacja – Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy elektronicznie?

W przypadku chęci złożenia wniosku w formie elektronicznej  należy:
– wydrukować wniosek i dokładnie wypełnić
– wniosek zeskanować

– zeskanowany wniosek podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Informacja o tym jak podpisać dokument elektronicznie  znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

następnie
– zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”; w dalszej kolejności – kliknąć przycisk „Załatw sprawę”, wybrać jednostkę: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach
– w formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć jako załącznik  zeskanowany podpisany elektronicznie wniosek
– i wysłać pismo do wybranej  jednostki