Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

W ramach Programu dla Seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy:

  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe
  • mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

zostaną zakupione tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia zdrowia lub życia za pomocą przycisku nastąpi połączenie z gotową do interwencji centralą.

Dyspozytor (ratownik medyczny) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi.
W zależności od sytuacji może poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia wskazanego przez seniora (rodzinę, opiekuna, sąsiada), wezwać służby ratunkowe czy poprosić o interwencje pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do osobistego kontaktu z pracownikami w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciechowicach, lub telefonicznie nr te. 12 37-25-211.

Liczba opasek ograniczona

Obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.