KOLEJNA WYPŁATA DODATKU OSŁONOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. nastąpi wypłata dodatku osłonowego (drugiej raty dla wniosków złożonych w styczniu 2022 r.) oraz wypłata dodatku osłonowego dla części rozpatrzonych wniosków złożonych w lutym 2022 r – zarówno na konta bankowe jak i w formie wypłaty pieniężnej w kasie Banku Spółdzielczego w Raciechowicach.

Osoby, które nie wskazały we wniosku rachunku bankowego na który ma być przekazane świadczenie, proszone są o odbiór świadczeń w Banku Spółdzielczym w Raciechowicach w dniu 25 kwietnia 2022r.