Informacja o projekcie „Małopolski e-Senior” – szkolenia z kompetencji informatycznych

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej z Nowego Sącza realizuje projekt „Małopolski e-Senior” – szkolenia z kompetencji informatycznych, który obejmuje teren niemal całej Małopolski i prowadzi rekrutację na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w Internecie dla osób, które ukończyły 60. rok życia. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a udział w nim jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do skorzystania ze szkoleń.

Szczegółowe informacje: