INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach zamknięty dla interesantów z powodu wirusa SARS Cov-2

W związku z powyższym pracownicy GOPS w Raciechowicach nie załatwiają spraw w bezpośrednim kontakcie z interesantami za wyjątkiem przypadków, które nie mogą być rozpatrzone zdalnie.

W sprawach pilnych prosimy

umawiać się rejestrując telefonicznie:

Świadczenia rodzinne i  500+

12-27-25-210 lub 12-37-25-241

Pomoc społeczna:

12-37-25-242, 12-37-25-243, 12-37-25-206

Kierownik:

12-37-25-211

Dokumenty można wysyłać:

Elektroniczna skrzynka podawcza ePuap:      /raciechowicegops/skrytka

e-mail:     gops@raciechowice.pl

pocztą tradycyjną na adres:   32-415 Raciechowice 277