Informacja o żywności z Banku Żywności

 W dniu 18 lutego 2021r. prowadzona była  akcja wydawania żywności z Banku Żywności w Krakowie przez pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach. 

Dla 284 mieszkańców Gminy Raciechowice przygotowano żywność o łącznej wadze prawie  5 ton. Serdeczne podziękowania  za okazaną pomoc dla Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” w Raciechowicach oraz  PUK w Raciechowicach.

Paczka na 1 osobę miała blisko16 kg, a w jej skład wchodziło: groszek z marchewką – 4 szt, koncentrat – 4 szt,  buraczki – 2 szt, powidła śliwkowe – 3 szt, makaron jajeczny świderki – 5 szt, kasza jęczmienna – 2 szt, herbatniki – 1 szt, mleko UHT – 4 l, ser podpuszczkowy – 2 szt, szynka drobiowa – 4 szt, pasztet drobiowy – 2 szt, filet z makreli w oleju – 4 szt, cukier biały – 2kg.

Do Programu można przystąpić w każdej chwili. Osoby, które jeszcze nie zgłosiły się do GOPS w Raciechowicach i nie podpisały skierowania oraz oświadczenia o dochodach (dochody za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia) mogą to uczynić w dowolnym momencie.

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1 161,60 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Kolejna  dostawa planowana jest na kwiecień/maj 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 37 25 242.

Poniżej znajduje się druk skierowania na żywność z Banku Żywności:

Pracownicy GOPS w Raciechowicach