INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Asystent rodziny

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach (ogłoszenie z dn. 1.02.2017 r.) wybrana została

 

Kinga Rozmarynowska, zam. Zegartowice.

 

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystent rodziny.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Kinga Rozmarynowska wykazała się podstawową znajomością przepisów prawa z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

Kierownik GOPS w Raciechowicach

                                                                                                      /-/ Barbara Romanczyk

Raciechowice, dnia 23 lutego 2017 r.