LISTA KANDYDATÓW

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO

 

Asystent rodziny

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

  1. Agnieszka Podmokła, zam. Trzemeśnia
  2. Kinga Rozmarynowska, zam. Zegartowice

 

O  terminie przeprowadzenia ostatecznej procedury naboru kandydaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.

 

Raciechowice, dnia 22 lutego 2017 r.

Kierownik GOPS w Raciechowicach

                                                                                         /-/ Barbara Romanczyk