Punkt Konsultacyjno –Informacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach w 2017 roku realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

Punkt Konsultacyjno –Informacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach prowadzi Punkt Konsultacyjno –Informacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy.

Oferta Punktu skierowana jest do mieszkańców Gminy Raciechowice, którzy borykają się z problemami uzależnienia i przemocy w rodzinie.
W punkcie można zasięgnąć porady psychologa oraz pracowników socjalnych.
Wszystkie konsultacje i porady w Punkcie udzielane są nieodpłatnie.

TELEFON ZAUFANIA 12 37 25 243
czynny w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach
________________________________________
KONTAKT
Raciechowice 277 , siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 12 37 25 243

________________________________________
Pracownicy socjalni przyjmują codziennie(od poniedziałku do piątku) – w godz. od 8.00 – 10.00

Psycholog przyjmuje w godz. od 14.00 – 16.00 we wtorki po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym – 12 3725243, 12 3725211, pokój obok Biblioteki Publicznej w starym budynku UG

3, 10 styczeń 2017                                                                            4,18 lipiec 2017

21,28 luty 2017                                                                                  8,22 sierpień 2017

14, 28 marzec 2017                                                                           5,19 wrzesień 2017

11,25 kwiecień 2017                                                                          3,17,31 październik 2017

9,23 maj 2017                                                                                    7,21 listopad 2017

6,20 czerwiec 2017                                                                            5,19 grudzień 2017
________________________________________