INFORMACJA

INFORMACJA

 

Mieszkańcy Gminy Raciechowice zainteresowani uzyskaniem wsparcia w formie żywności z Banku Żywności, którzy obecnie nie korzystają
z żadnej formy pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach (to znaczy nie korzystają z pomocy finansowej ani z posiłków dla dzieci w szkole lub przedszkolu) powinni się zgłosić do tut. Ośrodka w celu  uzyskania skierowania uprawniającego odbiór żywności.

PODWYŻSZENIU uległo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

– dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1268 zł

– dla  osoby w rodzinie 1028

co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (dotychczasowe kryteria wynosiły: dla osoby samotnej 951 zł, dla osoby w rodzinie771 zł).

W celu uzyskania skierowania należy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach do  8 marca 2017 r. w godz. od 8.00 do 14.00 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość osiągniętych dochodów netto za miesiąc poprzedni tj. zgłoszenie w lutym dochody za styczeń, zgłoszenie w marcu dochody za luty.

 

Pierwsza dostawa żywności planowana jest na marzec 2017 r. Dystrybucją żywności dla Gminy Raciechowice zajmuje się Bank Żywności
w Krakowie, wydawaniem żywności na terenie naszej gminy będzie zajmować się Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Smaku”.

 

Ponadto informujemy, że osoby i rodziny korzystające obecnie z pomocy GOPS w Raciechowicach i spełniające kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w formie żywności – zostaną zgłoszone do Banku Żywności przez GOPS w Raciechowicach i będą mogły ją odebrać podczas najbliższej dostawy żywności.

 

Informacje o dokładnym terminie i miejscu odbioru żywności można uzyskać w GOPS Raciechowice – tel. 12 37 25 210, 12 37 25 242 oraz na stronie internetowej: https://gopsraciechowice.pl/ oraz http://raciechowice.pl/

 

 

                                                                                                                                 Kierownik GOPS w Raciechowicach

                                                                                                                                 Barbara Romanczyk

2017-02_pomoc_zywnosciowa