Pomoc Prawna 2016

obrazekOd stycznia 2016 roku na terenie powiatu myślenickiego uruchomionych zostało 5 punktów, realizujących usługę pomocy prawnej dla mieszkańców. Punkty są prowadzone w Myślenicach (w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach, przy ul. K. Wielkiego) oraz w gminach: Dobczyce, Sułkowice, Siepraw i Lubień. Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej należy spełnić przynajmniej jeden z wymienionych niżej warunków.


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
5) która nie ukończyła 26 lat,
6) która ukończyła 65 lat,
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Poniżej harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie myślenickim:

Starostwo Powiatowe w Myślenicach – lokal znajdujący się przy ul. K. Wielkiego 5 (pok. nr 4)

Poniedziałek: od godz. 08:00 do godz. 12:00
Wtorek: od godz. 15:00 do godz. 19:00
Środa od godz. 08:00 do godz. 12:00
Czwartek od godz. 14:00 do godz. 18:00
Piątek od godz. 12:00 do godz. 16:00

Gmina Dobczyce – lokal znajdujący się w Rynku 22a, 32-410 Dobczyce
Poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 14:00
Wtorek od godz. 14:00 do godz. 18:00
Środa od godz. 14:00 do godz. 18:00
Czwartek od godz. 14:00 do godz. 18:00
Piątek od godz. 14:00 do godz. 18:00

Gmina Lubień – lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień
Poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Wtorek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Środa od godz.12:00 do godz. 16:00
Czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Gmina Siepraw – lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw
Poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 13:00
Wtorek od godz. 13:00 do godz. 17:00
Środa od godz. 9:00 do godz. 13:00
Czwartek od godz. 13:00 do godz. 17:00
Piątek od godz. 13.00 do godz. 17:00

Gmina Sułkowice – lokal znajdujący się w Rynku 1, 32-440 Sułkowice (budynek B)
Poniedziałek od godz. 13:00 do godz. 17:00
Wtorek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Środa od godz. 8:00 do godz. 12:00
Czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Leave a Comment