„Rodzina 500 plus”. Najważniejsze informacje

500plus_picture

Od kwietnia br. rodzice otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko,
a rodziny o dochodach niższych niż 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka. Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego. Będą mogły więc z niego skorzystać także osoby zamożne.

Wnioski do programu „Rodzina 500 plus” będzie można składać od 1 kwietnia br. Będą na to trzy miesiące czyli okres od 1 kwietnia do końca czerwca, dzięki temu uda się uniknąć kolejek i zapewniona będzie płynność wypłat. Jeśli wniosek zostanie złożony w tym okresie to rodzice dostaną wyrównanie świadczeń wstecz – od 1 kwietnia.

W przypadku złożenia wniosku w lipcu i kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Realizatorem Programu Rodzina 500 plus na terenie gminy Raciechowice będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach (tel.: 12 37 25 211, 12 37 25 241, 12 37 25 242), który realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

W celu zapewnienia możliwości złożenia wniosków rodzicom pracującym planuje się wydłużyć godziny pracy Ośrodka. Konkretny dzień i czas pracy w tym dniu będzie podany
w najbliższym czasie.

Wnioski oraz załączniki do wniosku będą do pobrania od 1 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach. Wnioski wraz z załącznikami będzie można również pobrać ze strony internetowej gminy Raciechowice (www.raciechowice.pl) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach (www.gopsraciechowice.pl).

Aby otrzymać świadczenie również na pierwsze dziecko (dotyczy to rodzin o dochodach niższych niż 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  1. a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  2. b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
    o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
  3. c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

2) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ:

www.gopsraciechowice.pl/500-2/

lub stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/