Aktualności

Żywność z Banku Żywności – kolejna dostawa

GOPS w Raciechowicach informuje, że w dniu 14.05.2021 r. (piątek) planowana jest kolejna dostawa żywności z Banku Żywności.

Do Programu można przystąpić w każdej chwili. Osoby, które jeszcze nie zgłosiły się do GOPS w Raciechowicach i nie podpisały skierowania oraz oświadczenia o dochodach (dochody za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia) mogą to uczynić w dowolnym momencie.

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1 161,60 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Informacje szczegółowe można uzyskać w GOPS Raciechowice oraz pod numer tel. 12 37 25 242.

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie o Programie Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022.

XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości zapraszają do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022. Propozycja ta skierowana jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR zakwalifikowanych na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Kandydaci ubiegający się o stypendium, po przyjęciu na studia, muszą wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; aplikacja internetowa będzie aktywna od dnia 1 lipca do dnia 16 sierpnia 2021 r. (do godz. 16:00), następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami trzeba przekazać do najbliższego pod względem zamieszkania OT KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2021r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza listę stypendystów na stronie internetowej Programu w terminie do 10 października 2021 r.

Szczegóły na stronie www.stypendia-pomostowe.pl oraz w regulaminie.

PROJEKT: ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego”

Grupa Doradcza Projekt spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż w okresie od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2023 r. realizuje na terenie całego województwa małopolskiego PROJEKT OUTPLACEMENTOWY: „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Agata Sosin – Specjalista ds. Realizacji
e-mail: biuro@gdp-krakow.pl
tel.: 519 746 920
www.gdp-krakow.pl

Szczegóły poniżej:


PROJEKT „APAP POWER KOM – ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA DLA OSÓB MŁODYCH Z KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO”

Grupa Doradcza Projekt spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. realizuje na terenie województwa małopolskiego powiatu myślenickiego PROJEKT „APAP POWER KOM – ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA DLA OSÓB MŁODYCH Z KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO”.

 Rekrutacja rozpoczęta od 31 marca 2021 r.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt:
 e-mail: biuro@gdp-krakow.pl
 tel.: 519 746 920
www.gdp-krakow.pl

Szczegóły poniżej:

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach zamknięty dla interesantów z powodu wirusa SARS Cov-2

W związku z powyższym pracownicy GOPS w Raciechowicach nie załatwiają spraw w bezpośrednim kontakcie z interesantami za wyjątkiem przypadków, które nie mogą być rozpatrzone zdalnie.

W sprawach pilnych prosimy

umawiać się rejestrując telefonicznie:

Świadczenia rodzinne i  500+

12-27-25-210 lub 12-37-25-241

Pomoc społeczna:

12-37-25-242, 12-37-25-243, 12-37-25-206

Kierownik:

12-37-25-211

Dokumenty można wysyłać:

Elektroniczna skrzynka podawcza ePuap:      /raciechowicegops/skrytka

e-mail:     gops@raciechowice.pl

pocztą tradycyjną na adres:   32-415 Raciechowice 277

!!!!!INFORMACJA!!!!!

W związku z dużym wzrostem zachorowań na Covid-19 oraz apelem Ministra Zdrowia, a także w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy, zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu telefonicznego z pracownikami GOPS – szczegółowe dane kontaktowe można uzyskać na stronie internetowej GOPS w Raciechowicach: https://gopsraciechowice.pl/kontakt oraz zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków i przesyłania korespondencji do GOPS za pośrednictwem platformy ePUAP:/raciechowicegops/skrytka, jak również drogą mailową (gops@raciechowice.pl).

PRZYPOMINAMY:

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ w marcu składamy wyłącznie online przez:

– portal Emp@tia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,

– bankowość elektroniczną,

– portal PUE #ZUS.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

• Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

• Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

• Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

• Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.

• Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

• Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

• Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

• Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Najbezpieczniejsza forma złożenia wniosek o “500+” to złożyć go przez internet. To zdecydowanie najszybsza i najprostsza forma składania wniosków. Co ważne, bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie GOPS i bez kolejek.

Od 1 kwietnia 2021 r. wnioski o świadczenie 500+ będą przyjmowane drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w GOPS lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej – wniosek wypełniony można przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277.

Zespół GOPS w Raciechowicach

OGŁOSZENIE – rozpoczęcie procedury konsultowania w sprawie projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raciechowice na lata 2021-2026″

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Raciechowice informuje o rozpoczęciu procedury konsultowania w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raciechowice na lata 2021-2026″.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Raciechowice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 12 37 25 211.

Wójt Gminy
Wacław Żarski

ZAŁĄCZNIKI: