INFORMACJA – KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Szczegółowe informacje na temat organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras kolonii znajdują się poniżej: