Informacja o VIII Myślenickich Targach Pracy

W dniu 18 kwietnia 2024 r. na Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach odbędą się VIII Myślenickie Targi Pracy. Jak co roku tak i tym razem organizacji Targów podjął się Powiatowy Urząd Pracy, a patronat honorowy nad tą inicjatywą objął Starosta Myślenicki.

VIII Myślenickie Targi Pracy adresowane są do wszystkich osób poszukujących zatrudnienia lub zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy. Ideą przewodnią tegorocznych Targów, podobnie jak w latach ubiegłych, jest promocja firm tworzących nowe miejsca pracy i udzielenie im kompleksowej pomocy w znalezieniu pracowników.

Targi Pracy to doskonały sposób nawiązania bezpośredniego kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami. Stwarzają one wiele możliwości, które w konsekwencji zwiększają szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych w trakcie trwania Targów zaplanowano warsztaty z poradnictwa zawodowego oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Pomocą i radą służyć będą eksperci Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.