INFORMACJA – odbiór żywności z Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje o  odbiorze żywności
z Banku Żywności

w dniu: 25 lipiec 2023 r. (wtorek)

w godz. od 10.00 do 11.00

w Spółdzielni “GRODZISKO” w Raciechowicach

(żywność będzie wydawana wyłącznie w tym dniu).

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od realizatora data i godzina odbioru może ulec zmianie. Prosimy śledzić na bieżąco informacje na stronie internetowej GOPS w Raciechowicach: gopsraciechowice.pl

 Realizator:

GOPS w Raciechowicach

 Informacje szczegółowe można uzyskać w GOPS Raciechowice oraz pod numer  tel. 12 37 25 242