INFORMACJA – ŻYWNOŚĆ Z BANKU ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach  informuje, że w dniu 25 lipca 2023r. (wtorek)  planowana jest jednorazowa  dostawa żywności z Banku Żywności.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z pomocy w formie żywności prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach w terminie do 14 lipca 2023 r. (piątek) oraz  dostarczyć dochody netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedniego (zgłoszenie w czerwcu – dochody za maj 2023, zgłoszenie w lipcu – dochody za czerwiec 2023, itd.)

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1410,00 zł dla osoby w rodzinie

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 Plus obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 9,2 kg na osobę, w tym:

  1. cukier biały 2 kg (2 szt. na osobę),
  2. makaron jajeczny 2 kg (4 szt. na osobę),
  3. mleko UHT 2 l (2 litry na osobę),
  4. olej rzepakowy 2 (2 litry na osobę),
  5. powidła śliwkowe 0,3 kg (1 szt. na osobę),
  6. szynka drobiowa 0,9 kg (3 szt. na osobę),

W  przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w godzinach pracy tut. Ośrodka  od poniedziałku do  piątku  7.30-15.30 tel. 12 37 25 242 lub 12 37 25 206.

Załączniki: