„Opaski bezpieczeństwa” dla Seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że prowadzi dodatkowy nabór dla zainteresowanych Seniorów – mieszkańców gminy Raciechowice, którzy chcieliby otrzymać i korzystać z „opaski bezpieczeństwa”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach lub telefonicznie 12 37 25 211.

W  2022 r. z opasek korzystało 37 seniorek i seniorów z naszej gminy.

W ramach Programu Senior w wieku 65 lat i więcej, który:

  • ma problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe lub
  • mieszka z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić mu wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

może korzystać tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia zdrowia lub życia za pomocą przycisku nastąpi połączenie z gotową do interwencji centralą.

Dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi. W zależności od sytuacji może poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia wskazanego przez seniora (rodzinę, opiekuna, sąsiada), wezwać służby ratunkowe czy poprosić o interwencje pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.