Punkt konsultacyjno – informacyjny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wójt Gminy zaprasza mieszkańców do:

PUNKTU  KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO

W punkcie można zasięgnąć porad psychologa oraz terapeuty uzależnień.  

Wszystkie konsultacje i porady w punkcie udzielane są nieodpłatnie.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje:
– osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających,
– osoby współuzależnione,
– osoby doznające przemocy w rodzinie,
– osoby w trudnej sytuacji życiowej szukające pomocy.                                                                                       

Dyżury psychologa będą pełnione 3 raz w miesiącu w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym  (w biurze znajdującym się przy wejściu do Biblioteki Publicznej, Raciechowice 140) oraz Placówkach Szkolnych w Krzesławicach, Gruszowie, Czasławiu i Raciechowicach wg. Załączonego harmonogramu.

Dyżur terapeuty uzależnień – 1 raz w miesiącu ( czwarty czwartek miesiąca) przez 4 godziny w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym  (w biurze znajdującym się przy wejściu do Biblioteki Publicznej, Raciechowice 140)

Harmonogram oraz więcej informacji w załącznikach.