Informacja na temat dostawy węgla

Szanowni Mieszkańcy Gminy Raciechowice!

Pierwsza transza dostaw węgla planowana jest do dnia 15 listopada 2022 roku. W chwili obecnej przyjmujemy zgłoszenia na listę w celu sporządzenia zapotrzebowania związanego z pierwszą falą dostaw. W najbliższym czasie zostanie opublikowany wzór wniosku, który będzie stanowił formalną podstawę do zakupu węgla po cenach preferencyjnych.

Wszystkich zainteresowanych dostawą węgla jeszcze w tym roku prosimy o zarejestrowanie się na listę do dnia 24 października 2022 r. pod nr tel. 12 37 25 210 lub osobiście u pracownika GOPS pana Kacpra Leśniaka.

Osoby, które zgłosiły już chęć zakupu węgla nie muszą ponownie się rejestrować.