„Opaski bezpieczeństwa” dla seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że do 26 sierpnia 2022 r. prowadzi dodatkowy nabór dla seniorów – mieszkańców gminy Raciechowice, którzy chcieliby otrzymać „opaskę bezpieczeństwa”. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach lub telefonicznie 12 37 25 211.

Obecnie z „opaski bezpieczeństwa” korzysta 30 seniorów z naszej gminy.

W ramach Programu dla Seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy:

  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe
  • mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

mogą zostać zakupione tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia zdrowia lub życia za pomocą przycisku nastąpi połączenie z gotową do interwencji centralą.

Dyspozytor (ratownik medyczny) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi.
W zależności od sytuacji może poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia wskazanego przez seniora (rodzinę, opiekuna, sąsiada), wezwać służby ratunkowe czy poprosić o interwencje pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.