INFORMACJA – ŻYWNOŚĆ Z BANKU ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach  informuje, że na dzień 5 lipca 2022r. (wtorek)  planowana jest pierwsza w tym roku  dostawa żywności z Banku Żywności.

Osoby zainteresowane, które nie wypełniały w tym roku skierowania do odbioru żywności, a chciałyby otrzymać żywność powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach w terminie do 1 lipca 2022 r. (piątek) do godz. 12.00 oraz  dostarczyć dochody netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedniego (zgłoszenie w czerwcu – dochody za maj 2022, zgłoszenie w lipcu – dochody za czerwiec 2022, itd.)

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie

W  przypadku pytań prosimy dzwonić: 12 37 25 242 lub 12 37 25 211.

Poniżej do pobrania druk skierowania: