REKRUTACJA DO PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ GOPS RACIECHOWICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Raciechowicach informuje, że w lipcu  2022 planuje realizację projektu “Akademia Mądrego Rodzica” skierowanego do wszystkich rodzin z dziećmi, które mieszkają na terenie Gminy Raciechowice. W procesie rekrutacji pierwszeństwo będą miały rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej (np. korzystające z posiłków w szkole lub przedszkolu).

Celem projektu jest:

–  zwiększenie wiedzy rodziców dotyczącej zaspokajania potrzeb dzieci oraz sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają  się w rodzinie,

– zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców,

– integracja rodziców z dziećmi, zacieśnienie więzi rodzic – dziecko,

– integracja z innymi rodzicami przeżywającymi  podobne  trudności i problemy,

– wsparcie i motywowanie rodzin do korzystania  z dostępnych systemowych  form wsparcia rodziny oferowanych przez gminę oraz powiat.

Poniżej przykładowy katalog działań, które planujemy realizować:

– grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem dla rodziców i dzieci,

– warsztaty wizażu dla rodziców

–  spotkanie z prawnikiem

– zajęcia edukacyjno – warsztatowe wspólne dla rodziców i dzieci,

– zajęcia taneczne wspólne dla rodziców i dzieci,

– zajęcia kulinarne dla rodziców i dzieci,

– poradnictwo pracownika GOPS.

Spotkania będą odbywać się w soboty w miesiącu lipcu 2022, na terenie gminy Raciechowice. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

REKRUTACJA TELEFONICZNA  DO PROJEKTU TRWA DO 27 CZERWCA 2022 (PONIEDZIAŁEK) pod numerami telefonu: 12 37 25 211,  12 37 25 206, 12 37 25 242 lub osobiście w siedzibie GOPS w Raciechowicach.

ZAPRASZAMY !!!!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

(planowana liczba uczestników w projekcie –  40 osób)