WYPŁATA DODATKU OSŁONOWEGO – 31 MARCA 2022 ROKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. nastąpi wypłata dodatku osłonowego (pierwszej raty dla wniosków złożonych w styczniu 2022 r.) zarówno na konta bankowe jak i w formie wypłaty pieniężnej w kasie Banku Spółdzielczego w Raciechowicach.

Osoby, które nie wskazały we wniosku rachunku bankowego na który ma być przekazane świadczenie, proszone są o odbiór świadczeń w Banku Spółdzielczym w Raciechowicach w dniu 31 marca 2022r.