OGŁOSZENIE – Ograniczenie obsługi bezpośredniej klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach

Ograniczenie obsługi bezpośredniej klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach

W związku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii oraz z ponownym znacznym wzrostem zachorowań, informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach z dniem 24 stycznia 2022 r. do odwołania ogranicza bezpośrednią obsługę klientów.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej możliwe będzie jedynie załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.
W pozostałych przypadkach możliwa będzie realizacja spraw za pomocą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Przed drzwiami głównymi Urzędu Gminy w Raciechowicach, postawiona została specjalna urna, która pełnić będzie funkcję skrzynki podawczej. Prosimy wrzucać do niej korespondencję. Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wejść będą mogli wyłącznie klienci umówieni telefonicznie z pracownikiem GOPS -u. Obowiązuje ich nakaz zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni zaraz przy wejściu do GOPS – u.

Jak korzystać z urny?

Prosimy o wpisywanie na podaniach, poza imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, również numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail.

Przed wrzuceniem do skrzynki dokumentów należy np. umieścić je w kopercie, spiąć zszywaczem lub zabezpieczyć w inny sposób, aby uniemożliwić odłączenie się załączników od wniosku i rozdzieleniu się dokumentów.

Datą złożenia pisma wpływającego będzie data jego umieszczenia w urnie. Nie będą wydawane potwierdzenia wrzucenia korespondencji do skrzynki podawczej, nie będą również wysyłane zwrotne potwierdzenia wpływu.

Obsługa bezpośrednia w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa

W dalszym ciągu obsługa klientów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w GOPS, będą załatwiane, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z odpowiedzialnym za prowadzenie tych spraw pracownikiem.

 Przypominamy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach sprawy można załatwiać z wykorzystaniem:

1. Korespondencji tradycyjnej – przesyłając dokumenty podpisane odręcznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucając go do przygotowanej przy wejściu do Urzędu Gminy skrzynki podawczej,

2. Korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej lub drogą mailową (gops@raciechowice.pl).

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – tel.:, 12 37 25 211

12 37 25 241 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze

12 37 25 206, 12 37 25 242, 12 37 25 243 pomoc społeczna

Druki wniosków o dodatek osłonowy do pobrania z pojemnika przed wejściem do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski można składać do 31 października 2022 roku