300 PLUS – DYŻUR PRACOWNIKÓW ZUS W URZĘDZIE GMINY RACIECHOWICE

W związku z licznymi zapytaniami dot. składania wniosków o świadczenie Dobry Start informujemy, że od 1 lipca 2021r. zadanie to jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby usprawnić przyjmowanie wniosków, w dniu 3 sierpień 2021r. w Urzędzie Gminy Raciechowice (sala konferencyjna), w godzinach od 9-13, będą dyżurować pracownicy ZUS, którzy udzielą pomocy w złożeniu wniosku. Rodzice, którzy chcą skorzystać z pomocy, muszą posiadać:

• dowód osobisty,

• numery PESEL dzieci,

• numer telefonu komórkowego,

• adres mailowy,

• orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,

• nazwę i adres szkoły, do której dziecko uczęszcza,

• numer rachunku bankowego, na który będzie wypłacone świadczenie.