STEGNA – KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Biuro Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” przekazało informację o możliwości wysłania dziecka rolnika na kolonię. WARUNEK: przynajmniej jedno z rodziców ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501 939 072