SZANSA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY

SZANSA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY

 

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oferujemy osobom pozostającym bez pracy pomoc w jej znalezieniu.

Wsparcie skierowane jest do osób po 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego, oświęcimskiego

 

Naszym głównym celem jest znalezienie zatrudnienia osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę.

W ramach otrzymanych środków możemy zaoferować pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, np.

  • pomoc doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania

 

  • propozycje ofert pracy lub płatnego stażu

 

  • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz.), certyfikat

 

  • płatne staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc netto)

 

  • pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

 

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

Liczba miejsc ograniczona

Ponadto oferujemy

  • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
  • osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

 

Paweł Imiołek:  tel. 531 -409 -528, e-mail: p.imiolek@printstudio.com.pl

Magda Plaminiak: tel. 691 -877 -173, e-mail: m.plaminiak@printstudio.com.pl

 

WIĘCEJ NA: www.itk.krakow.pl/naprzeciw-zmianom

praca1 praca2