Informacja dot. zerówki

W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rodzice dzieci urodzonych w 2011 r., którzy ubiegali się o dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
w związku z rozpoczęciem przez  dziecko  rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówka”) w roku szkolnym 2016/2017, proszeni są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach w terminie do 16 września 2016 r. Jeżeli dziecko urodzone
w 2011 r. uczęszcza do „zerówki” prosimy o dostarczenie stosownego zaświadczenia
z Przedszkola. Brak złożenia zaświadczenia skutkować będzie niewypłaceniem oraz uchyleniem decyzji dot. dodatku z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla tego dziecka.

W załączeniu informacja.

komunikat-cas-dsr-iv-759-2016-gj