Wzrost kryteriów i świadczeń rodzinnych

Wykrzyknik
Od 1 listopada 2015 r. wzrastają kryteria i kwoty świadczeń rodzinnych


Podwyższenie kwot kryteriów dochodowych, od których uzależnione jest prawo do niektórych świadczeń oraz wysokości świadczeń rodzinnych będzie następowało etapami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, podwyższenie kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń rodzinnych rozłożone jest na etapy.

Kwoty kryteriów dochodowych, od których uzależnione jest prawo do niektórych świadczeń będą wzrastały w II etapach, tj. :

I etap – od 1 listopada 2015 r.:
• ⇒674 zł.- kryterium ogólne (wzrost o 100 zł),
• ⇒764 zł.- kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (wzrost o 100 zł).

II etap – od 1 listopada 2017 r.:
• ⇒754 zł.- kryterium ogólne (wzrost o 80 zł),
• ⇒844 zł.- kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (wzrost o 80 zł).

W trzech etapach będą rosły kwoty świadczeń rodzinnych, i tak:

I etap – od 1 listopada 2015 r.:

Zasiłek rodzinny
• »89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
• »118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
• »129 zł na dziecko w wieku 19-24 lata (wzrost o 14 zł).

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
• »80 zł.- do 5. roku życia (wzrost o 20 zł),
• »100 zł.- powyżej 5. roku życia (wzrost o 20 zł),

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
• »105 zł.- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (wzrost o 15 zł),
• »63 zł.- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (wzrost o 13 zł);

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
• »90 zł (wzrost o 10 zł),

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
• »185 zł nie więcej niż 370 zł (wzrost o 15 zł)
• »265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost o 15 zł) – w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

II etap – od 1 listopada 2016 r.:

Zasiłek rodzinny
• »95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),
• »124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
• »135 zł na dziecko w wieku 19-24 lata (wzrost o 6 zł,).

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
• »90 zł.- do 5. roku życia (wzrost o 10 zł),
• »110 zł.- powyżej 5. roku życia (wzrost o 10 zł),

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
• »113 zł.- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła (wzrost o 8 zł),
• »69 zł. – na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (wzrost o 5 zł);

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: • »95 zł (wzrost o 5 zł),

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
• »193 zł dla jednego dziecka, ale nie więcej niż 386 zł dla rodziny (wzrost o 8 zł)
• »273 zł nie więcej niż 546 zł (wzrost o 8 zł) – w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

III etap – od 1 listopada 2017 r.:

Zasiłek rodzinny
• »100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),
• »130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
• »140 zł na dziecko w wieku 19-24 lata (wzrost o 5 zł).

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
• »100 zł.- do 5. roku życia (wzrost o 10 zł),
• »120 zł.- powyżej 5. roku życia (wzrost o 10 zł),

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
• »120 zł.- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (wzrost o 7 zł),
• »75 zł.- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (wzrost o 6 zł);

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
• »100 zł (wzrost o 5 zł),

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
• »200 zł dla jednego dziecka, ale nie więcej niż 400 zł dla rodziny (wzrost o 7 zł)
• »280 zł nie więcej niż 560 zł (wzrost o 7 zł) – w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych pozostają bez zmian, tj.:
• »1 000 zł.- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
• » 400 zł. – dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• » 100 zł. – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
• »153 zł. – zasiłek pielęgnacyjny,
• »520 zł. – specjalny zasiłek opiekuńczy,
• » 520 zł.- zasiłek dla opiekuna,
• »1 000 zł.- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Na tym samym poziomie pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), tj. 1 922 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Leave a Comment