„Małopolski Tele-Anioł” również w Gminie Raciechowice

Miło nam poinformować, że w dniu 06-06-2018 Zastępca Wójta Gminy Raciechowice uczestniczył w uroczystości podpisania listów intencyjnych dot. przystąpienia Województwa Małopolskiego do współpracy z Gminą Raciechowice przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Tym samym Gmina Raciechowice jako jedna z 94 w Małopolsce  przystąpiła do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. ,,Małopolski Tele-Anioł”, dlatego też już dziś zachęcamy osoby niesamodzielne do udziału w Projekcie.

W ramach współpracy Gmina Raciechowice będzie prowadziła działania promocyjne mające na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców naszej Gminy oraz włączenie do niego osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia. Wzajemna współpraca przy realizacji projektu przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa i jakości życia niesamodzielnych mieszkańców Gminy Raciechowice oraz ich rodzin.

Celem projektu „Małopolski Tele-Anioł” jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach projektu:

  • powstanie Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
  • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 3 216 uczestników.

W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Wsparcie w postaci usług teleopiekuńczych otrzyma 10 000 uczestników, którzy zostaną wyposażeni bezpłatnie w opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM z możliwością całodobowego połączenia głosowego z Centrum, w którym pracować będą ratownicy medyczni oraz wykwalifikowani asystenci teleopieki, a wśród nich także psycholodzy.

W ramach projektu podopieczny dostanie opaskę na nadgarstek, a wciśnięcie przycisku SOS umożliwi natychmiastowe połączenie z Centrum Teleopieki. Ratownicy medyczni po odebraniu zgłoszenia ocenią stopień zagrożenia i udzielą odpowiedniej pomocy lub wsparcia adekwatnego do wezwania. Uczestnicy będą mogli skorzystać także ze wsparcia asystentów teleopieki i psychologa – będą mogli zadzwonić do telecentrum, żeby się poradzić, zwierzyć z problemów lub po prostu porozmawiać. Z 10 000 osób niesamodzielnych włączonych do projektu – 3 216 uczestników (w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) skorzysta z usług opiekuńczych (1 608 osób) lub sąsiedzkich usług opiekuńczych (1 608 osób) świadczonych w miejscu zamieszkania. Dostępne w ramach projektu usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być świadczone nawet przez okres 12 miesięcy, w wymiarze (średnio) 20 godzin dla osoby na miesiąc.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Małopolski Tele-Anioł to największy projekt tego typu w Polsce, dlatego też jeśli mają Państwo w rodzinie kogoś, kto jest niesamodzielny z powodu niepełnosprawności, złego stanu zdrowia, podeszłego wieku – i potrzebuje całodobowego wsparcia zachęcamy do zgłaszania tej osoby do Małopolskiego Tele-Anioła, a dostanie za darmo specjalną opaskę, dzięki której będzie mogła się szybko skontaktować z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc, a także możliwe jest uruchomienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie: http://www.malopolska.pl/teleaniol lub u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach lub pod numerem telefonu 12 37 25 242.
Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach  udzielają również pomocy przy wypełnieniu formularzu zgłoszeniowego do projektu.


 

Adres Biura Projektu „Małopolski Tele-Anioł”:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Lubelska 23, 30-003 Kraków

pokój nr 1, parter

tel. 12 61-60-611

e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

 

adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 

2018-06_teleanioł