Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach zaprasza na bezpłatne szkolenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach zaprasza na bezpłatne szkolenie

osoby opiekujące się chorym,  niepełnosprawnym, niesamodzielnym członkiem rodziny

w dniu 28.11.2017 r. ( wtorek)

Sala obrad w Urzędzie Gminy w Raciechowicach

Czas szkolenia od 8.00 do 14.00

 

Tematyka szkolenia:

  1. Choroby wieku podeszłego. Obserwacja chorego, pomiar parametrów. Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku.
  2. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia.
  3. Aktywizacja i rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych.
  4. Zasady żywienia osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.
  5. Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci. Wsparcie w terminalnej fazie choroby.
  6. Budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną.
  7. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

Zgłoszeń można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach do dnia 24.11.2017 r.

Grażyna Szczygieł – tel. (12) 37 25 242,
e-mail: grazyna.szczygiel@raciechowice.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA